SREBRNA MISA

U nedjelju, 3. srpnja 2016. vlč. Antun Sente st. će u župnoj crkvi sv. Leopolda B. Mandića slaviti svoju SREBRNU MISU te zahvaliti Bogu za dar 25 godina svećeničke službe.

plakat Antun Sente st